Generalforsamling

 

Generalforsamling i 2021 bliver ultimo februar måned - datoen oplyses senere på året.

 

Foreløbig dagsorden

1.       Valg af dirigent og stemmetællere

2.       Beretning

3.       Regnskab og budget

4.       Valg til bestyrelsen 

5.       Valg af suppleant 

6.       Valg revisor 

7.       Valg af revisor suppleant 

8.       Behandling af indkomne forslag - skal være indsendt til besrtyrelsen senest den 15. januar 2021,

9.       Eventuelt