Generalforsamling

 

Næste generalforsamling bliver i foråret 2023 og inden den 15. maj 2023.

Dato, tidspunkt og sted oplyses her, så snart bestyrelsen har besluttet dette.

Tilmelding m.v. oplyses her på hjemmesiden ca. 2 uger før og hvilken mail der skal tilmeldes på.

 

Foreløbig dagsorden

1.       Valg af dirigent og stemmetællere

2.       Beretning

3.       Regnskab og budget

4.       Valg til bestyrelsen 

5.       Valg af suppleant 

6.       Valg revisor 

7.       Valg af revisor suppleant 

8.       Behandling af indkomne forslag - skal være indsendt til bestyrelsen senest den 15. januar 2021,

9.       Eventuelt