Generalforsamling

 

Næste generalforsamling skulle have været den 25. februar 2021. Bestyrelsen har besluttet, at udskyde den pga. Corona-situationen. Hvornår den bler oplyses i god tid her på vores hjemmeside.

 

Foreløbig dagsorden

1.       Valg af dirigent og stemmetællere

2.       Beretning

3.       Regnskab og budget

4.       Valg til bestyrelsen 

5.       Valg af suppleant 

6.       Valg revisor 

7.       Valg af revisor suppleant 

8.       Behandling af indkomne forslag - skal være indsendt til bestyrelsen senest den 15. januar 2021,

9.       Eventuelt