Stophaner

 

Stophaner som er placeret i vejen ca. 30-50 cm fra skel, tilhører vandværket – det samme gælder vandmåler/målerbrønd, og skal derfor altid være til at komme til. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen.