Slide background

 

Ejerskifte

 

Ejerskifte - ved salg/køb/overdragelse/overtagelse af ejendom/grund, eller hvis huset ændrer status


For alle nye andelshavere skal vandmåleren placeres i en frostfri målerbrønd. 
Ved salg, overdragelse, overtagelse af ejendom/grund skal der etableres en frostfri målerbrønd, og det samme gælder, hvis huset ændrer status/anvendelse fra fx helårsbeboelse til uden bopælspligt, sommerhus m.m. Etableringen sker for ejers regning.
Placeringen af målerbrønden aftales med vandværket, jfr. Regulativet 8.2.3 og 9.3.

Rent praktisk så vil processen ved etableringen være:
Vandværket viser dig, hvor stophanen sidder ved jeres grund (ca. halv meter fra skel)
Målerbrønden placeres ca. en meter inde på jeres grund – efter stophanen
Når der er opgravet vil vandværket samtidig udskifte stophanen på vandværkets regning, hvis nødvendigt
Når målerbrønden er monteret/tilsluttet, så vil vandværket flytte vandmåler ud i målerbrønden og plombere den på vandværkets regning
Det du som ejer skal betale er - opgravning, nedsætning/montering af brønden, brønden/materialer og VVS arbejdet, da arbejdet skal udføres af et autoriseret VVS firma eller aftale med vandværket.

Kontakt formand Jens Haagensen på tlf.: 5183 5880 – mail: jens@balkastrandvand.dk