Driftsstatus

Normal Drift


(Hvis ledningsbrud e.l. oplyses det her)

 

Vandværkspasser – drift, tilsyn, installationer

Flemming Hansson – mobil: 2156 5832 – mail:

snogebaekvand@gmail.com

 

Formand Jens Haagensen – mobil: 5183 5880 – mail: Jens@balkastrandvand.dk

 

 

Velkommen til Balka Strand Vandværk

Vandværket er et andelsselskab, som blev etableret i 1966, vi har omkring 420 forbrugere / andelshavere. Vandværket er et moderne og fuldt opdateret vandværk, som løbende renoveres og vedligeholdes, og det samme gælder vores forsyningsnet.

 

Vi håber du finder den information du søger, ellers er du meget velkommen til at kontakte os.

På bestyrelsens og personalets vegne Jens Haagensen, formand

 

 


 

Husk

Ved salg/overdragelse/overtagelse af hus, så skal ejer etablere en frostfri målerbrønd inden ny ejer overtager - læs under - Priser/Vandspild.

 

Notat om blødgøring af drikkevandet - læs under - vandkvalitet/blødgøring af vand

 

Husk løbende at holde øje med din vandmåler.

 

Vandtryk - læs under - priser / vandspild