PRINT SEND TIL EN VEN
Balka Strand Vandværk

Velkommen til Balka Strand Vandværk

Vandværket er startet i 1967, af nogle fremsynede beboere som ville have et vandværk.

Der var nogle få huse i starten, men senere blev der bygget flere helårshuse og sommerhuse som også ville have vand.
Midt i halvfjerdserne blev hotellerne udbygget, og det krævede også en udbygning af vandværket.

Vandværket har udpumpet over 100.000 m3 om året, men nu udpumpes der ca. 35.000 m3 om året.

Vandværket er tilsluttet Bornholms Forsyning i tilfælde, af der opstår problemer, med at levere vand.
Vandværket har en boring som ligger ca. 2 km. væk. Vandet løber af sig selv til vandværket med ca. 80 m3 i døgnet.

Billeder fra 50 års jubilæumsfest HER

PhotoBornholm
Fotograf Per RhymerAktuelt


2. a conto 2017 bliver
udsendt nu i september
til betaling 1. oktober 2017

2. januar 2017 starter
udskiftning af vandmålere
til Kamstrup digitale målere

Afgiftsstig. fra 1. januar
2013. I forbindelse med
finansloven for 2012,
forhøjes afgiften for
ledningsført vand samt
Grundvandssikring frem
til 2015 fra kr. 5,90 til
kr. 6,53 vedtaget
den 21. december 2011
fra 2016-2017
fra kr. 6,53 til kr. 6,25

Radonfund på Bornholm

Skema kan ses her